úvod
hlavná stránka
 

kliknutím na snímok
otvoríte stránku
s jeho originálom,
prípadne s ďaľšími
súvisiacimi snímkami

prvé
predchádzajúce

Edmund, Gianna a Finna, 18.3.22 Gianna, Edmund a Finna, 26.3.22 Gianna, Finna a Edmund, 2.5.22 Gianna, Finna a Edmund, 29.6.22 Gianna, Edmund a Finna, 4.7.22
Edmund, Finna a Gianna, 9.7.22 Gianna, Finna a Edmund, 10.8.22 Finna, 1.9.22
ktorýkoľvek obrázok smie byť reprodukovaný len so súhlasom autora © Dušan Kollárik