úvod
hlavná stránka
 

kliknutím na snímok
otvoríte stránku
s jeho originálom,
prípadne s ďaľšími
súvisiacimi snímkami

prvé
predchádzajúce

Finna, 28.9.19 Finna, 4.10.19 Finna, 5.10.19 Gianna, 6.10.19 Edmund, 19.10.19
Edmund, 24.10.19 Finna, 26.10.19 Gianna, 27.10.19 Finna, 2.11.19 Gianna a Gina, 3.11.19
Edmund, 8.11.19 Gianna, 11.11.19
ktorýkoľvek obrázok smie byť reprodukovaný len so súhlasom autora © Dušan Kollárik