s Bellou, 17.12.11
s našim 1. spoločne uloveným bažantom

Bella, 17.12.11 Bella, 18.12.11 Bella, 18.12.11 Bella, 18.12.11 Bella, 17.12.11