Bella, 21.8.13
(: v tejto uhorkovej sezóne a má na to papier :)

už zas veje vietor
na strniská
a zas majú prácu
naše psiská :)