Edna na Šoproni, Veľká Fatra v pozadí Borišov, 7.9.02