úvod
hlavná stránka

Štandard plemena
Norma opisujúca ideálneho jedinca. Štandard a jeho zmeny sú definované krajinou pôvodu.

The Kennel Club UK
Federation Cynologique Internationale, FCI skupina VIII, sekcia 1, štandard číslo 111

 • Celkový vzhľad
  Symetrický, vyvážený, aktívny, užitočný, vytrvalý; s nežným výrazom.

 • Charakteristika
  Poslušný, inteligentný s prirodzenou chuťou do práce.
  Poslušný a inteligentný neznamená, že mu stačí raz povedať a on bude automaticky poslúchať, ale skôr tak, že svoju inteligenciu využije opačným spôsobom :) Na poslušnosti, resp. ovládateľnosti sa podpisuje výchova a vek.

 • Povaha
  Nežný, priateľský a dôverčivý.

 • Hlava a lebka
  Vyvážená a pekne modelovaná, široká lebka bez hrubých čŕt; dobre posadená na krku, papuľa mohutná, široká a hlboká. Dĺžka tvárovej časti sa približne rovná dĺžke od pekne výrazného stopu po tylo. Uprednostňuje sa čierny nos.
  Lebka: kostená časť hlavy, zvyčajne chápaná od konca nosovej kosti po tylo. Stop: rozhranie nosa a lebky, miesto kde sa stretá nosová kosť s lebkou. Tylový hrboľ: vyvýšené miesto vzadu na lebke.

 • Oči
  Tmavohnedé, pekne naširoko posadené s tmavými obrubami.

 • Uši
  Stredne veľké, nasadené približne v úrovni očí.

 • Papuľa
  Silné čeľuste s perfektným, pravidelným a úplným nožnicovým skusom, tzn. horné rezáky tesne prekrývajú spodné v pravom uhle s čeľusťami.
  Papuľa: nosová kosť a čeľuste, tvátová časť hlavy pred očami. Mäkká papuľa: jemný stisk zovretia prinášaného predmetu.

 • Krk
  Primerane dlhý, suchý, svalnatý.
  Suchý vo význame priliehajúcej, neprevísajúcej kože bez záhybov, v tomto prípade krk bez laloku, podobne suchá hlava bez záhybov prevísajúcej kože.

 • Predok
  Predné nohy rovné so silnými kosťami, plecia primerane položené vzadu, dlhé lopatky rovnako aj ramená, čím sú nohy pekne pod telom. Pevné lakte.
  Predná časť tela po trup okrem hlavy a krku. Pri pohľade zboku lopatka a rameno tvoria odvesny temer rovnoramenného pravouhlého trojuholníka s preponou rovnobežnou s predlaktím kolmou z zemi. Ramenný kĺb: medzi lopatkou a ramennou kosťou. Lakeť: kĺb medzi ramennou kosťou a predlaktím. Predlaktie: kosti prednej nohy medzi lakťom a zápästím. Záprstie: časť končatiny medzi zápästím a prstami. Zbiehavý postoj: vybočené lakte. Krivý postoj: zakrivené oblé predlaktie. Francúzsky postoj: roztvorené záprstie.

 • Trup
  Vyvážený, hustý; hlboký hrudný kôš. Rebrá hlboké, dobre klenuté. Rovná chrbtová línia.
  Hlboký hrudník: objemný s výrazne zaoblenými dlhými rebrami. Horná (chrbtová) línia: od kohútika po koreň chvosta. Kohútik: najvyšší bod chrbta tesne za šijou.

 • Zadok
  Bedrá a zadné nohy mocné a svalnaté, silné stehná, pekne zauhlené panvové končatiny. Päty smerujú priamo dole, bez vbočenia alebo vybočenia. Kravský postoj nanajvýš nežiadúci.
  Zadná časť tela za trupom. Bedrá: časť tela po oboch stranách chrbtice za poslednými rebrami pred panvou. Pri pohľade zboku zjavný uhol v kolene a päte, od päty kolmo k zemi. Strmé panvové končatiny: nevýrazné zauhlenie. Kravský postoj: päty k sebe, prsty od seba. Sudovitý postoj: do O, päty od seba. Rozbiehavý postoj: do A.

 • Laby
  Okrúhle, podobné mačacím.
  Roztvorená labka: roztiahnuté prsty od seba. Lyžicovitá labka: zahnuté prsty, ako bager.

 • Chvost
  Nasadený a nesený v línii chrbta, siahajúci po päty, na špičke neskučeravený.
  Chvost alebo tiež prút.

 • Krok/pohyb
  Energický, dobre vedený. Priamy a pravidelný vpredu i vzadu. Dlhý krok bez známok konskej akcie vpredu.
  Krok: rytmus a spôsob kladenia nôh pri rôznych rýchlostiach. Konská akcia: vysoké dvíhanie predných nôh pri chôdzi.

 • Osrstenie
  Hladké alebo zvlnené s výraznými zástavicami, hustá vodovzdorná podsada.
  Zástavica: predĺžené chlpy na ušiach, chvoste, trupe alebo zozadu nôh. Podsada: hustá, jemná, kratšia srsť ukrytá pod dlhšou vrchnou srsťou.

 • Sfarbenie
  Ľubovolný odtieň zlatej alebo smotanovej, nie červenej ani mahagónovej. Dovolených pár bielych chlpov na hrudi.
  Smotanová, nie snehobiela, býva uvádzaná aj ako krémová, z anglického cream = smotana. V praxi sa rozlišujú 4 základné odtiene: smotanová, bledozlatá, strednezlatá a sýtozlatá, alebo len 2: smotanová a zlatá. Pri šteniatku sa dá odhadnúť podľa sfarbenia ušníc, prípadne podľa pigmentácie podnebia. Vyfarbí sa až v dospelosti po  viacnásobnom prestrstení.

 • Veľkosť
  Výška v kohútiku: psy 56 až 61 cm, sučky 51 až 56 cm.
  The Kennel Club UK nešpecifikuje váhu, ale zlatý retriever má pôsobiť dojmom mohutného, nie vychrtlého psa.

 • Vady
  Ľubovoľná odchýlka od vyššie uvedených noriem sa pokladá za vadu, ktorej závažnosť je posudzovaná podľa jej stupňa.

 • Poznámka
  Samce majú mať oba semenníky zjavne normálne, celé spustené v miešku.