úvod
hlavná stránka

 spomienky

narodená
uhynutá
7.7.2002
18.12.2012
Asta, 1.5.04
 
Asta, 8.10.06
 
Asta, 26.2.08

preukaz pôvodu, líc  preukaz pôvodu, rub
k9data

zápis SPKP 1166 / 03, chovná
farba krémová
bedrové kĺby
lakové kĺby
A/B   9.10.2003
0/0    9.10.2003
oči tmavé, bez dedičných a vrodený vád
atest 4.11.2007
zuby zhryz nožnicový, chrup úplny
výška 56 cm
tituly CAJC, CAC, 2x res.CAC
skúšky OVVR I.cena
NFTR III.cena - pracovný certifikát 6.12.2006
CT prospela
potomstvo
C 8.7.2005  otec Dual CH Conny od Hradu Veveří
D 27.3.2006  otec ICH Bruce of Dream Team

Vysvetlivky:
   CAJC kandidát na šapmióna krásy mladých
   CAC kandidát na šampióna krásy
   OVVR chovné skúšky, overenie vlohových vlastností retríverov
   NFTR národné požné skúšky retríverov
   CT canisterapeutické skúšky