úvod
hlavná stránka

spomienky

narodená
uhynutá
10.8.1999
12.4.2011
Edna, 1.5.03
 
Edna, 7.7.05

preukaz pôvodu, líc  preukaz, rub
k9data

zápis SPKP 649 / 01, chovná
farba zlatá
bedrové kĺby A/B   20.2.2001
oči tmavé, bez dedičných a vrodený vád
atest 7.11.2004
zuby zhryz nožnicový, chrup úplny
výška 55 cm
tituly 2 x CAC
skúšky OVVR III.cena
potomstvo
A 7.7.2002 otec CH Indus Garvale Slapská Alej
B 17.6.2003 otec CH Indus Garvale Slapská Alej

Vysvetlivky:
    CAC kandidát na šampióna krásy
    OVVR chovné skúšky, overenie vlohových vlastností retrieverov