úvod
hlavná stránka
 

kliknutím na snímok
otvoríte stránku
s jeho originálom,
prípadne s ďaľšími
súvisiacimi snímkami

prvé
predchádzajúce
nasledujúce
posledné

Edmund a Finna, 1.5.19 vrh G, 15.5.19 vrh G, 5.7.19 Gianna, 19.7.19 Gianna, 21.7.19
Finna, Gianna a Edmund, 28.7.19 Gianna a Finna, 31.7.19 Gianna, 3.8.19 Finna a Gianna, 4.8.19 Gianna, 8.8.19
Gianna, 11.8.19 Finna, 13.8.19 Gianna, 15.8.19 Gianna, 19.8.19 Gianna, 21.8.19
Goro a Gianna, 24.8.19 Gianna a Finna, 3.9.19 Edmund, Gianna a Finna, 8.9.19 Finna, 16.9.19 Edmund, 22.9.19
ktorýkoľvek obrázok smie byť reprodukovaný len so súhlasom autora © Dušan Kollárik