úvod
hlavná stránka
 

kliknutím na snímok
otvoríte stránku
s jeho originálom,
prípadne s ďaľšími
súvisiacimi snímkami

prvé
predchádzajúce
nasledujúce
posledné

Edmund, 24.7.20 Gianna, 27.7.20 Gianna, 31.7.20 Finna, 1.8.20 Finna, 1.8.20
Finna, 3.8.20 Gianna, 14.8.20 Finna, 21.8.20 Edmund, Finna a Gianna, 24.8.20 Gianna, Edmund a Finna, 2.9.20
Gianna, Finna a Edmund, 11.9.20 Finna, 16.9.20 Finna, Gianna a Edmund, 20.9.20 Gianna, Edmund a Finna, 10.10.20 Gianna, Finna a Edmund, 18.10.20
Finna, 8.11.20 Edmund, Finna a Gianna, 14.11.20 Gianna, Edmund a Finna, 20.11.20 Edmund, Finna a Gianna, 27.11.20 Goro a Gianna, 28.11.20
ktorýkoľvek obrázok smie byť reprodukovaný len so súhlasom autora © Dušan Kollárik