diplom

zo 7 absolvovali 3, dvaja v I.cene a jeden v II.
druhý v poradí získal 101 bodov, ten druhý bol domáci
tabuľka, pár foto