Bella, 21.5.12
číslo žrebu 1 - nástup na 1. disciplínu ochota pracova v hlbokej vode

 Bella na VP v Nebojsi, 21.7.12 Bella na VP v Nebojsi, 21.7.12 Bella na VP v Nebojsi, 21.7.12 Bella na VP v Nebojsi, 21.7.12 Bella na VP v Nebojsi, 21.7.12