Bella, 21.5.12
ešte foto pred odovzdaním pri disciplíne prinášanie kačice z hlbokej vody

 Bella na VP v Nebojsi, 21.7.12 Bella na VP v Nebojsi, 21.7.12 Bella na VP v Nebojsi, 21.7.12 Bella na VP v Nebojsi, 21.7.12 Bella na VP v Nebojsi, 21.7.12