Bella, 21.5.12
odovzdávanie po disciplíne dohžadávanie zastrelenej kačice v tŕstí

 Bella na VP v Nebojsi, 21.7.12 Bella na VP v Nebojsi, 21.7.12 Bella na VP v Nebojsi, 21.7.12 Bella na VP v Nebojsi, 21.7.12 Bella na VP v Nebojsi, 21.7.12